Hjälpsidor...

Information till prövningsansvariga lärare om betygshantering

Spara och lås betyget när du är klar med rättningen. Skriv ut betygskatalogen på arkivpapper och underteckna den.  Lämna/ skicka betygskatalogen omgående till Prövningsenheten.

Betyg till eleven kan inte skrivas ut förrän Prövningsenheten har fått betygskatalogen.

Supportinformation

Betygskatalogen skickas till:
Prövningsenheten
Box 5440
402 29 Göteborg

För lösenord och andra ALVIS frågor ring
Jeanette Forsell
tel 031-3670368

Nyheter

Moderna språk och modersmål 15 nov
2016-10-19
Vi tar inte emot fler ansökningar. Nya tillfällen kommer till våren. Datum för ansökan presenterar vi under Nyheter preliminärt i december.

Prövning i kurs utanför ordinarie prövningsutbud
2016-10-18
I regel tar det lång tid innan vi kan ordna en prövning i kurs som inte ingår i det ordinarie utbudet. Ibland fungerar det inte alls. Om undervisning saknas i kursen vid prövningstillfället så går det inte att pröva i kursen. Observera att det går inte att söka prövning i moderna språk och modersmål i det här formuläret. Se kurskatalogen vilka kurser som finns i ordinarie utbud. Ansökan till prövning i kurs utanför ordinarie utbudInformationsmöte om prövning inför ansökan till högskola/ universitet
2016-10-10
Se tider på goteborg.se/provning

Prövningsenheten Göteborg, Skånegatan 20, Göteborg, Tel. 031-3670210
Alvis från Gotit Alvis från Gotit