Hjälpsidor...

Betygshantering för lärare fungerar ej för närvarande fullt ut 

Avvakta med att sätta betyg tills vi har rett ut problemet och åtgärdat det.

Nyheter

Re och Fs -prövningsdatum klara
2017-02-14
Prövningsdatum för Religionskunskap och Religion är nu klara. Prövningsinstruktioner dröjer. Du får själv bevaka i kurskatalogen.

Arabiska Somaliska Dari och Persiska inga platser kvar till 28 februari
2017-02-14
Alla platser är slut till prövning i Arabiska, Dari, Kurdiska (centrala Irak), Persiska och Somaliska den 28 februari. Nästa tillfälle: preliminärt september 2017 för Arabiska, Kurdiska (centrala Irak), Somaliska och Persiska. Två tillfällen i vår för Dari.

Ansökan till prövning i vissa kurser startar senare
2017-02-14
Av kurskatalogen framgår när anmälan öppnar. Vill du se vilka prövningar där anmälan öppnar senare? Markera Kommande utbud när du söker fram kursen. För kurser där det står "Ej sökbar via webben" - under Kursbeskrivning hittar du datum och tid när anmälan öppnar. (För prövning i sfi måste du alltid kontakta Prövningsenheten.)

Prövning i kurs som inte finns i ordinarie utbud
2017-01-25
Du som prövar som vuxen kan ansöka om prövning i kurs som ej finns i ordinarie utbud. Om du går på gymnasieskolan ska du be din rektor/ SYV att mejla oss. Du kan inte ansöka här. Observera att du kan inte ansöka om prövning i moderna språk och modersmål här. Vi har endast de språkkurser som finns att söka i kurskatalogen. Ansökan om prövning kurs som saknas i ordinarie utbud

Läst kurser i gamla systemet?
2017-01-24
Du vet väl att du i flera fall kan pröva i en ny kurs för att höja ditt betyg? Se Vägledning på www.goteborg.se/provning för mer information. Det gäller även dig som har slutbetyg.

Informationsmöte om prövning inför ansökan till högskola/ universitet
2017-01-16
Vårens tider hittar du på goteborg.se/provning

Prövningsenheten Göteborg, Skånegatan 20, Göteborg, Tel. 031-3670210
Alvis från Gotit Alvis från Gotit