Hjälpsidor...

Under Aktuellt hittar du dina personliga filer:

Fil med aktuella prövningsdatum (kursstarter) under terminen.
Fil "Pipeline" med antal sökande per kurs och prövningsdatum. Läge på anmälan anges.

 

Nyheter

Ansökan till prövning i kurs som ej finns i ordinarie utbud
2017-08-17
Sök först i Hela utbudet. Om kursen saknas så kan du ansöka om prövning här. Gäller inte moderna språk och modersmål.
Ansökningsformulär (Öppnas i nytt fönster)


Hittar du inte språket i kurskatalogen?
2017-08-17
Kinesiska, turkiska, tigrinja m.fl. språk och kurser i moderna språk/ modersmål brukar vi kunna erbjuda. Exakt vilka språk och kurser blir inte klart förrän i oktober. Vi informerar här under Nyheter när vi vet mer.

19 sep - platser kvar i persiska, dari och kurdiska (Irak)
2017-08-17
Enstaka platser kvar till prövning i dessa språk. Kontakta Prövningsenheten. Du måste ha ett Alviskonto! Vid mejlkontakt ange personnummer, namn och önskad kurs (se hela utbudet i kurskatalogen).

Arabiska, dari, kurdiska (Irak), persiska och somaliska
2017-08-14
Markera HELA UTBUDET (alt KOMMANDE UTBUD) så ser du höstens utbud i dessa språk - kurser, prövningsdatum samt vilken dag och tid anmälan öppnar. Begränsat antal platser i varje språk. Vid erbjudande om prövning går vi efter exakt tidpunkt då anmälan registreras i Alvis.

Finns inte kursen i kurskatalogen?
2017-07-13
Sök i Hela utbudet. Om kursen inte finns så har vi inte prövning i den. Du kan önska prövning i kurs utom ordinarie utbud. Formulär publicerar vi i slutet av augusti. Observera att du inte kan önska moderna språk och modersmål. Läs mer under rubriken Hittar du inte språket här under Nyheter.

Prövningsinstruktioner försenade för vissa kurser
2017-06-28
Prövningsinstruktioner och bilagor är försenade för BILBIL-kurser, FOTFOT01, KOSKOS0, INFINF01, SVERET0, LEDLED0 och ENGENG07. Se kurskatalogen för mer information.

Prövningsenheten Göteborg, Skånegatan 20, Göteborg, Tel. 031-3670210
Alvis från Gotit Alvis från Gotit