Skapa studerandekonto

Personuppgifter
Kontaktsätt (obligatoriskt)
En aktuell e-postadress måste du ha om du vill göra en prövning. Ange även svenskt mobilnummer (utan landskod, bindestreck eller mellanslag). Se till att alltid ha uppdaterad kontaktinformation.
Adressuppgifter
Eftersändning av post
Adressen gäller
Lösenord
Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken, en liten bokstav, en stor bokstav och en siffra.

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din anmälan till prövning registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Prövningsenhetens Webbansökan Alvis. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din anmälan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera din prövning och ditt betyg från prövningen så effektivt som möjligt. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Prövningsenheten kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

Din anmälan är en offentlig handling

När din anmälan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. 

Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Prövningsenheten innan du skickar in en anmälan.

Läs mer om hur Prövningsenheten, Göteborgs Stad Utbildning, behandlar dina personuppgifter 

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk)
Jag intygar (obligatoriskt)

Hjälp

Skyddad identitet

Har du skyddade personuppgifter registrera inte din amälan här utan kontakta Prövningsenheten.

Mobiltelefon

Om du anger ett nummer till en mobiltelefon har du möjlighet att kontaktas via SMS. Därför är det viktigt att du skriver numret i ett korrekt format, ex: 0701234567 (utan landskod, bindestreck eller mellanslag).

Alvis logo Alvis från Gotit